Prednosti investiranja s pomočjo umetne inteligence

Mnenja najuspešnešjih svetovnih podjetnikov glede prihodnosti umetne inteligence so deljena, vendar pa nikakor ne moremo zanikati, da lahko umetna inteligenca drastično izboljša kvaliteto našega življenja.

Kako?

Za primer vzemimo največja svetovna letališča, kjer se vsak dan pojavi na deset tisoče novih ljudi, ki jih varnostniki ne poznajo. Da bi potnikom zagotovili kar največjo varnost, imajo letališča nameščena na desetine kamer, ki jih spremlja skupina varnostnikov.

Problem pa nastane, ker še tako izurjeno oko realno ne more slediti dogajanju na vseh kamerah. Poleg tega vsaka kamera pokriva področje, ki zajema na desetine ljudi.

Kako torej izbrati osebo, ki bi jo bilo potrebno bolj pozorno spremljati?

Verjetno nemogoče. Nekaj seveda lahko dosežemo z usposabljanjem varnostnikov in izkušnjami, ki jih le ti pridobijo z delom. Kljub temu, na ta način ne moremo zagotoviti ustrezne varnosti.

Zato potrebujemo umetno inteligenco, ki spremlja dogajanje na kamerah, se hkrati uči, kaj je normalno in kaj ne, ter na podlagi tega sledi sumljivim osebam.

Le tako lahko zagotovimo večjo varnost.

»Umetna inteligenca s pomočjo mehanskega učenja rešuje probleme, ki so bili v preteklih desetletjih le znanstvena fantastika.«

Jeff Bezos, ustanovitelj največje svetovne spletne trgovine Amazon.com

Umetna inteligenca v finančnem svetu

Umetna inteligenca hitro prodira tudi v svet financ. Tisti, ki imajo dostop do teh tehnologij ustvarjajo dobičke, ki bi jih brez umetne inteligence zelo težko, ali pa bi morali za podobne rezultate vložiti veliko več časa in denarja.

Za primer vzemimo kar algoritem Helium, ki je s pomočjo umetne inteligence v zadnjih osmih letih ustvaril 1026% donos s trgovanjem na valutnih trgih.

Dejstvo je, da večina posameznikov, ki trguje s svetovnimi valutami, na dolgi rok zaradi napak izgublja denar.

Umetna inteligenca, ki stoji za Helium algoritmom, te napake analizira in izkorišča sebi v prid, ter tako ustvarja dobiček.

Zakaj je umetna inteligenca tako učinkovita?

Poglejmo si nekaj primerov, zakaj je umetna inteligenca pri valutnem trgovanju učinkovitejša od še tako izkušenega posameznika.

Umetna inteligenca lahko analizira ogromne količine podatkov v realnem času, česar posameznik ne more


Pri valutnem trgovanju ustvarjamo dobičke z menjavo ene valute za drugo, pri čemer izkoriščamo razlike v valutnih tečajih.

Tečaji se spreminjajo iz sekunde v sekundo in če izkoristimo pravi trenutek za nakup tuje valute in nato čez nekaj časa za prodajo le te, lahko ustvarimo zanimiv donos na vložena sredstva.

Pravi trenutek za nakup in prodajo ni lahko najti, zato moramo vsak dan pozorno spremljati dogajanje na trgu.

To pomeni, da moramo dnevno več ur posvetiti zbiranju in analiziranju podatkov.

Žal pa vseh podatkov sami ne moremo obdelati.

Tukaj nastopi tehnologija, ki s pomočjo umetne inteligence gore podatkov analizira v realnem času in na podlagi tega hitro in učinkovito sprejema trgovalne odločitve.

Umetna inteligenca ne dela napak


Pri uporabi algoritmov in umetne inteligence za trgovanje na valutnih trgih, se uporablja v naprej definirana pravila, od katerih algoritem ne odstopa.

Na ta način se izognemo morebitnim napakam, ki bi ji pri trgovanju lahko naredili sami. In tukaj je ključna razlika!

Umetna intelienca nima čustev, zato ne sprejema neracionalnih odločitev


Največja slabost, ki jo imamo ljudje pri trgovanju, so naša čustva.

Ko nekaj ne gre tako, kot smo načrtovali in pričakovali, začnemo sprejemati neracionalne odločitve, ki ponavadi vodijo do izgube.

Umetna inteligenca teh napak ne dela.

Na napakah, ki jih delajo ljudje se uči in predlaga izboljšave algoritma, ki tako postaja še bolj učinkovit.

Kako lahko tudi sami izkoristite moč umetne inteligence za lažje doseganje vaših finančnih ciljev?


Na trgu so trenutno številni trgovalni algoritmi, ki omogočajo lažje trgovanje z valutami. Večina teh algoritmov primerja trenutno situacijo na trgu s situacijami iz preteklosti in na podlagi tega predlaga, katero valuto prodati oziroma kupiti.

Po domače povedano, gledajo pretekle grafe, torej kaj se je že zgodilo.

Takšen pristop ima številne omejitve, saj dogodki iz preteklosti niso zagotovilo, za dogodke v prihodnosti.

Verjetno ste ta stavek že velikokrat slišali ali prebrali, kajne?

Poleg tega, ti algoritmi ne bazirajo na umetni inteligenci, zato je njihovo izboljševanje relativno počasno.

Zato smo leta 2016 Helium algoritem ponudili tudi slovenskim vlagateljem, ki lahko tako tudi sami svoj denar oplemenitijo s pomočjo valutnega trgovanja in umetne inteligence in s tem dosežejo zavidljive donose.

Več o donosih, katere je ustvaril algoritem Helium, si preberite
TUKAJ.


Andrej Sosič

Direktor marketinga v podjetju Helium d.o.o.